ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 11, 2011

ಮನಸಿನ ಮಾತು....ಕಂಗಳಲಿ ಅವಿತಿರುವ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಲಾರದೆ ಬಳಲುತಿದೆ ಈ ಮನವು

ಒಡಲೊಳಗೆ ಕೊರಗುತ್ತ ನಗಲಾಗದೆ ಮರುಗುತಿದೆ ಈ ತನುವು

ಈ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದೆ ನಡುಗುತಿದೆ ಹೃದಯವು

ಮನದಲ್ಲಿ ದುಗುಡವ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಗಲಾರೆ ಎಂದಿದೆ ಈ ಮೊಗವು

ಈ ಇರುಳು ಕವಿದ ಮನಕೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುವರು ಯಾರೋ ನಾ ಅರಿಯಲಾರೆ..?

ಎಂದೋ ಕರಗಿರುವ ಪ್ರೇಮ ಚಂದಮಾಮ ಹೊರಟುಬಿಡುವ ಕಾರ್ಮುಗಿಲ ಚಿಥೆಗೆ

ಇಂದು ಜೊತೆಗೇನೆ ಸಾಗೋ ನನ್ನ ನೆರಳು ಬೇಸರದಿ ಬರುತಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ

ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿರುವ ಈ ಹೂವಿಗೆ ಸಂತಸವ ನೀಡುವರು ಯಾರೋ ನಾ ಅರಿಯಲಾರೆ...?

ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2011

ನೀ ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾದರೇನಂತೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾ ನಿನ್ನವಳಾಗಿರುವೆನು...


ಮನಸು ಹಂಚಿಕೊಂಡೆನು ನೀನಿಟ್ಟ ಕನಸು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆನು
ಈ ಹೃದಯದ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬವ ಸ್ತಾಪಿಸಿಕೊಂಡೆನು
ಹಗಲಿರುಳು ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ನಾ ಕಾಲವನ್ನು ಸರಿಸಿಕೊಂಡೆನು
ನಿನ್ನೊಲವ ಹೂಬನದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಯಂತೆ ಹಾರಿ ನಾ ನಿನ್ನವಳಾದೆನು
ಇಂದೇನಾಯಿತು ನಿನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವ ತಪ್ಪು ಕಂಡೆಯೋ ನಾ ಅರಿಯೆನು
ಕಂಗಳು ನಾ ನೋಟವು ನೀ ನೀನಿರದೆ ಗೆಳೆಯ ಅಂಧಳು ನಾನು
ನೀರಿರದೆ ಮೀನಿರದು ನೇಸರನು ಇರದೆ ಹಸಿರಿರುವುದೇನು
ಮನಸಲ್ಲೇ ಒಂದಾದ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೂರ ಇಂದು ನ್ಯಾಯವೇನು
ಪ್ರತಿ ಕಣ್ಣ ಹನಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆಂದೇ ನಾ ಮೀಸಲಿಟ್ಟೆನು
ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಸಿಹಿ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾ ಮರೆತು ಕೂಡ ಮರೆಯಲಾರೆನು
ನನ್ನುಸಿರ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನಯ ಹೆಸರ ಬರೆದಿಡುವೆನು
ನೀ ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾದರೇನಂತೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾ ನಿನ್ನವಳಾಗಿರುವೆನು...