ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2010
ನನಗಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಕೇಳಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹೇಳುವೆ ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯ
ಈ ಮೌನ ಮಾತಾಗಿ ಹಾಡಾಗೊ ಸಮಯ ಒಳಗಿದೆ ನೂರು ವಿಷಯ
ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಾಜ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಾಣಿ ನಡೆಸೋರು ಯಾರು ಮನಸಿನ ದೋಣಿ
ತುಂಬಿದಾ ಮನವ ಚೆಲ್ಲಿದ ಒಲವ ......
ಈ ಒಂಟಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿದ
ನೀನೇನೆ ನನ್ನೋನು ಅಂತಂತ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೃದಯದಲಿ ಜಾಗ ನೀಡಿದ
ಗುಣವೇ ಗುರುತು ಅವನಿಗೆ ಋಣವೇ ಗುರುತು ಅವಳಿಗೆ
ನನಗಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಕೇಳಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹೇಳುವೆ ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯ
ಈ ಮೌನ ಮಾತಾಗಿ ಹಾಡಾಗೊ ಸಮಯ ಒಳಗಿದೆ ನೂರು ವಿಷಯ
ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದೆ ಒಲವನ್ನು ನೀಡಿದ ಅವಳ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಹೋದ
ಮನಸಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕನಸನ್ನೇ ಧಾರೆಯೆರೆದ
ಅವನ ನಗುವೆ ಉಸಿರು ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಒಲವೆ ಉಸಿರು ಅವನಿಗೆ
ನನಗಾಗಿ ನನ್ನೋನೆ ಆದೋನು ನೀನು ವಂದಿಸುವೆ ನಿನಗೆ
ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನೇ ಕಂಡಿರದೊಳ ನಿನ್ನವಳಾಗಿ ಪಡೆದೊನು ನೀನು
ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಮರೆಯನು ನಿನ್ನನು
...

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: