ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2010

ಈ ಹೃದಯ ನಿನಗಾಗಿ...


ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ ಹೇಳೇ ಈಗಲೇ ಯಾರ ಕಿವಿಗಾಗಿ ನೀ ಹಾಡುವೆ
ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ ಹೇಳೇ ಈಗಲೇ ಯಾರ ಮನಸನ್ನು ನೀ ದೊಚುವೆ

ಹಾಡುವ ಮನಸಿದೆ ಕಲಿಸು ಬಾ ನನಗೆ ನೀ ಬಳುವಳಿ ನೀಡುವೆ ಸಾವಿರ ಇಬ್ಬನಿ

ನಾ ಹಾಡೋದೇ ನನ್ನೋನಿಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳೋದೆ ನನ್ನೋನಿಗಾಗಿ ...

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: