ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 11, 2010

ಮಾತಿಗೆ ಸಿಗದ , ಅರ್ಥದಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದ, ಒಲುಮೆಯ ಪ್ರತಿ ರೂಪ , ಬಾಳಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪ "ಅಮ್ಮ"

ತಾಯಿ ಎನ್ನುವ ಸವಿಮಾತು ಎಂಥ ಚೆಂದ

ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ ತುಂಬಿ ಮಮತೆಯ ಆನಂದ

ನಾ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ಋಣವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಬಲುಚೆಂದ

ನವಮಾಸ ನರಳಿದರು ನೀ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ತುಸು ನೋವು ಎಂದಿಗೂ..

ಹುಸಿಯಾಗದು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದು ಅದರ ರೀತಿ...

ಮಗುವಿಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಬೀತಿ ಸುರಿಸುವೆ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ...

ನೀನಿಲ್ಲದೆ ತವರಿಲ್ಲ ನೀ ಮರೆಯಾದರೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ತವರಿನ ಋಣ...

ದಯಮಾಡಿ ತೊರೆಯದಿರು ನನ್ನ ತುಂಬಿ ಧುಕ್ಕದ ಧಾರುಣ...

ನೀ ನೋವುಂಡರು ನಿನ್ನ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಜೋಪಾನ...

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ದೇವರು ಶೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿನ್ನನು ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನ...

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: