ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2010

ಕಡಲ ಅಲೆಗಳಂತೆ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗುವೆವು ಆದರೆ ಅವುಗಳಂತೆ ಕೊನೆವರೆಗು ಬಾಳಲಾರೆವು...


ಕನಸು ಕಾಣುವ ಕಂಗಳಿಗೆ ತುಂಬಲಿ ಹೊಸ ಕಾಂತಿ ....

ನಿನ್ನ ಕಂಡ ದಿನವೇ ಮನಬಯಸಿತು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ .....

ಸುಂದರ ಸ್ವಪ್ನದಲಿ ತೇಲಲಿ ಸವಿಯಾದ ನಿನ್ನೊಲವ ಶ್ರುತಿ......

ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಹೀಗೆ ಕಾಡಿದರೆ ಮುಂದೇನು ನನ್ನ ಸ್ತಿಥಿ.......

ಸ್ವಪ್ನವಾ ತಂದ ನಿನ್ನ ಮನದಲಿ ಹೊಮ್ಮಲಿ ತುಸು ಪ್ರೀತಿ....

ಜೀವನೀನೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ಈ ನನ್ನ ಕುರುಡು ಮನಸು......

ಜೊತೆಯಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕರವು ಅಂದೆ ಈ ಜೀವನವು ಸೊಗಸು......

ಕಾಯುವ ಸಂಯಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ನಿನ್ನೊಲವ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸು.....

ಸುರಿಸುವೆ ಒಲವ ಮಳೆಯ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ತುಂಬಿ ಹೊಂಗನಸ ಹನಿಯಾಗಿ....

ಬಾಳುವೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸೇರಿ ಬೆಲ್ಲದ ಸವಿಯಾಗಿ....

ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿ ನನ್ನೀ ಜೀವನ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ ಒಂದಾಗಿ.....

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: